Konut ekspertiz Ücreti miktarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.

Tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken

Ulaşım masrafları
Hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler,
Gayrimenkul bilgi merkezi payı
Katma değer vergisi
Diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar

tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden talep edilir.

Ekspertiz hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez.